Keulen april 1655 tot 24 september 1655
 
Links: Graafschap Moers , landkaart naar Johannes Mercator, ca. 1600 (Bron: Auktion-huell.de) en rechts: Moers in volgelvlucht. Een koipie van een aquarel uit de 17e eeuw. (Bron: bc02.rp-online.de)
 
Middleton landde in Vlaanderen en reisde naar Munster en vandaar naar Keulen. In juni stroomde Keulen vol met hulpbehoevende Caveliers. In juli had de secretaris Hyde van Charles geen korst droog brood meer om te eten en zijn laarzen waren zo dun geworden, dat hij er niet meer mee in de regen durfde lopen. Toen duidelijk werd, dat Charles en alle anderen zonder geld zaten, verzuchtte Hyde, dat hij zich beter kon terugtrekken en in een grot of bos kon gaan zitten.
Ormonde stond zijn huisvesting af aan Henry en het hof moest leven van aalmoezen of overpeinzingen.
De expeditie naar Zeeland had Charles 20 000 dollars gekost. De komst van geld uit Engeland was volledig gestopt. en minder dan de helft van de Duitse bijdragen was betaald en van het Franse jaargeld bereikte slechts een klein deel Keulen. Het voorstel om de overgebleven kroonjuwelen te verkopen kon niet doorgaan. omdat ze al waren beleend. Besloten werd de keizer en de Duitse prinsen te vragen hun toezeggingen te betalen en van het Hof in Parijs werd geëist een strikte verantwoording te geven voor het doorgestuurde jaargeld uit Frankrijk. En de huishouding van het Hof in Keulen moest de uitgaven verminderen.
Het Hof van Charles was min of meer afhankelijk van de maandelijkse toelage van 50 pond van Maria, die onregelmatig binnenkwam.
De Graaf van Neuburg en de Keurvorst van Mainz waren de enige Duitse Prinsen, die hun toezegging hadden betaald. Vooral Neuburg was een goede vriend van Charles. Vanaf 24 juni bracht Charles een plezierige week door in Düsseldorf en in de zomermaanden nam hij deel aan jachtpartijen. Af en toe werden Charles en Henry uitgenodigd voor een belangrijke religieuze processie of gebedsdiensten aan het eind van de dag. Voor de rest vulden ze hun tijd met studeren. Maria stuurde de benodigde boeken en zo kon Henry al gauw brieven schrijven in het Italiaans. (Bron tekst: The Travels of the King, Charles II in Germany and Flanders 1654-1660 by Eva Scott).
 
In juli 1655 reisde Maria weer naar Keulen. 30 juli verbleef ze in Moers voor een ontmoeting met haar broer James, die met Turenne op veldtocht was. De volgende dag kwam Charles haar tegemoet en onder zijn begeleiding reisden ze naar Keulen. De volgende maanden leefden Charles en zijn hofhouding op kosten van zijn zus. Omdat haar gezondheidstoestand slecht was, nam Maria niet actief deel aan de pret. (Bron tekst: The Travels of the King, Charles II in Germany and Flanders 1654-1660 by Eva Scott).
 
Huis van Oranje-Nassau in Moers
De Gravin van Moers, Amalia Walpurgis, wijst prins Maurits van Oranje-Nassau in 1594 aan als erfgenaam van het graafschap en de stad Moers (en van de heerlijkheid Krakau bij Krefeld). Hij lijft het graafschap in 1597 in, na het verdrijven van Spaanse troepen die er elf jaar heersten en het calvinisme verboden.
Prins Maurits, zoon van Willem van Oranje en de tweede stadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, woonde vaak in Moers. Amalia stierf op 25 mei 1600. Maurits volgde haar op en werd op 12 augustus 1601 ingehuldigd. Maurits laat de wiskundige Simon Stevin (1548-1620) tussen 1601 en 1609 een citadel met kasteel in Moers bouwen. De Oranjes zwaaien in feite zoín honderd jaar de scepter en het slot waarin zij woonden is nu een museum.
Toen Maria Henrietta op 30 juli 1655 in Moers een ontmoeting had was de 5-jarige Willem III Graaf van Moers.
De koning van Pruisen neemt in 1702 bezit van het graafschap op grond van zijn aanspraken op de erfenis van stadhouder Willem III. Pas in 1712 erkent Moers de koning. (Bron tekst: Neomagus.nl)
Bronnen:
Charles II van Engeland op Wikipedia
Graafschap Moers
Moers in vogelvlucht
Boek TheTravels of The King